Mhp
Anasayfa / YAPACAKLARIM

YAPACAKLARIM

Enerji sektöründe ve özellikle Türkiye Petrolleri A.O.’da uzun yýllar çalýþarak elde ettiðim; deneyim ve bilgi birikimini, yöneticilik, iþ geliþtirme, projeler oluþturma ve takip etme, personel sevk ve idare edebilme, personelde moral ve motivasyon saðlayarak onlarý anlamlý hedeflere yönlendirme, yapýlan iþlerin takip ve kontrolünün yapýlmasý, yeniliklere açýk olmak, idarecilik gibi konulardaki becerilerimi ülkeme hizmet için BELEDÝYECÝLÝK alanýnda deðerlendirmek.